STRAFF SKADER
Kunstutstilling
Straff er et tilsiktet onde som er ment belastende og stigmatiserende og rammer de mest sårbare hardest. Gjennom kunsten formidles de negative konsekvensene som både straffen og frykten for den får for rusmiddelbrukere – ved å forverre deres psykiske helse, drive dem til desperate handlinger og heve terskelen deres for å be om hjelp.
Left
Right
Left
Right
Om utstillingen
I august 2021 flyttes utstillingen Straff Skader fra Shoot Gallery i Oslo til Grieghallen i Bergen. Initiativtaker og arrangør er denne gang Tendens Messe og Magasin, og Ferd låner ut hele sin samling til utstillingen.

Det holdes åpent fra 31. august til 5. september.

Bildene, tatt av fotograf Pernille Sandberg, formidler historier basert på ekte hendelser og ble vist på Regjeringens pressekonferanse om rusreformen. De selges i et begrenset opplag av ti på to størrelser, og overskuddet fra salget går til Tryggere Ruspolitikks arbeid for rusreform.

Velkommen til Grieghallen!
Se bildene med "utvidet virkelighet"
Med "AR" kan du få en følelse av bildene i dine egne omgivelser.
Klikk på bildet du vil se nedenfor. (Virker bare på mobil!) For å aktivere utvidet virkelighet, må du trykke på "AR"-ikonet. Telefonen din vil da scanne rommet og plassere bildet digitalt. Bildet skaleres etter omgivelsene, slik at du kan se hvordan det vil se ut på veggen hjemme.
KONTAKT OSS
Bildene er tatt av fotograf Pernille Sandberg.

Utstillingen er en forlengelse av kampanjen "Straff Skader" utformet av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Tryggere Ungdom med støtte fra flere aktører i og utenfor rusfeltet som ønsker å se rusreformen gjennomført. Kampanjen er utviklet sammen med designbyrået Alkemist.
PRESSE