Straff Skader

Frigjorte ressurser i politi og rettsvesen.

Etter rusreformen vil politiet ikke lenger trenge å ta med seg mistenkte brukere for bevissikring, ei heller gjennomføre avhør av dem, siden sakene vil være oppklart på det tidspunktet politiet i dag går til ransakelse eller pågripelse. Politipatruljene vil dermed kunne løse sakene med minimal ressursbruk, mens etterforskerne, påtalejuristene og domstolene vil kunne konsentrere seg om helt andre lovbrudd, siden helsevesenet følger opp sakene videre.