Straff Skader

Lavere terskel for å be om hjelp.

Etter rusreformen vil de som blir tatt av politiet for narkotikabruk, eller med mindre mengder narkotika til eget bruk, ikke lenger risikere en straffereaksjon eller anmerkning på rullebladet for dette. I stedet vil politiet frata dem eventuelle rusmidler de har med seg og pålegge dem å møte til rådgivning ved en tverrfaglig kommunal rusenhet. Brukerne trenger da ikke være redde for at de skal bli straffeforfulgt for narkotikalovbrudd hvis de kontakter ambulanse eller politi, hvilket dessverre skjer av og til i dag: I en undersøkelse utarbeidet av Foreningen Tryggere Ruspolitikk svarte 30 % av de som oppga å ha brukt ulovlige rusmidler at de hadde unnlatt å kontakte politiet etter å ha blitt utsatt for en alvorlig krenkelse, og 38 % av de som hadde vært i en nødsituasjon knyttet til ulovlig rus svarte at de hadde opplevd at ambulanse ikke ble tilkalt.