Straff Skader

Flere veier til hjelp.

rusreform, hjelpe ikke straffe, rusreformen
En viktig del av rusreformen er opprettelsen av tverrfaglige rådgivningsenheter for narkotikasaker i kommunene, som politiet skal pålegge brukerne oppmøte ved. Foruten å informere om forbudet og farene ved narkotikabruk, vil disse enhetene tilby kartlegging av brukernes behov, informasjon om tjenestetilbudet som finnes og henvisning videre til behandling eller andre relevante tiltak. De skal også kontrollere i ettertid at brukerne følges opp av de aktuelle tjenestene når brukerne har samtykket i tiltak. Enhetene vil være tilgjengelige også for frivillige henvendelser, f. eks. fra foreldre som trenger kunnskap om rusmidler eller råd om hvordan å snakke med barnet sitt om rus, eller fra personer som er bekymret for eget rusmiddelbruk og ikke tør snakke med fastlegen sin.

Da det ikke nødvendigvis mangler tjenestetilbud i dag, men dette tilbudet er fragmentert og kan være uoversiktlig for både brukere og deres fastleger, vil rådgivningsenhetene kunne sørge for flere veier og lavere terskler inn til de rette tjenestene.