Straff Skader

Økt tillit til helsevesenet.

Brukere av ulovlige rusmidler har ofte lav tillit til myndighetene, og mange tør ikke fortelle helsepersonell om sine rusvaner av frykt for dårligere behandling eller andre negative følger. I en spørreundersøkelse gjort av Foreningen Tryggere Ruspolitikk svarte over 40 % at de hadde unnlatt å opplyse om ulovlig rusmiddelbruk selv om det var relevant.

Rusreformen kan medføre at flere tør være åpne om sitt rusmiddelbruk, slik at det blir lettere å hjelpe dem. Den kan også medføre at brukerne blir møtt på en annen måte i helsevesenet, da justispolitikken i dag kaster skygger inn i helsevesenet. Dersom de ikke lenger ses på som kriminelle, vil de i mindre grad mistenkeliggjøres og i større grad kunne behandles som andre pasienter.