Straff Skader

Større sosial mobilitet.

Barn av foreldre med lav utdannelse har syv ganger høyere risiko for å bli straffet for cannabisbruk enn barn av foreldre med høy utdannelse, selv om dobbelt så mange barn av foreldre med høy utdannelse bruker cannabis. Ungdom på østkanten i Oslo har også tre ganger så høy risiko for å bli straffet som ungdom på vestkanten, selv om dobbelt så mange ungdommer på vestkanten bruker cannabis. Etter rusreformen vil narkotikabruk ikke lenger havne på rullebladet, slik at de som tilhører demografiske grupper som oftere stoppes av politiet, ikke vil utestenges oftere fra visse jobber av den grunn.