Straff Skader

Flere vil få oppfølging.

Rusreformutvalget foreslår et senket beviskrav for å kunne reagere på narkotikabruk. Istedenfor å måtte bevise narkotikabruk ut over en hver rimelig tvil, som i praksis krever en urin- eller blodprøve, vil det holde med sannsynlighetsovervekt. Dermed vil politiet kunne ilegge en reaksjon allerede på det tidspunktet der de i dag har nok bevis til å kreve urinprøve. 

Det senkede beviskravet i rusreformen betyr at færre brukersaker enn i dag vil bli henlagt på bevisets stilling. Dermed vil en større andel enn i dag av dem som blir tatt for narkotikabruk eller mindre mengder narkotika til eget bruk, få en reaksjon for lovbruddet. Samtidig vil veien til hjelp og behandling bli kortere – både ved at de som blir tatt, får pålegg om rådgivning og tilbud om behandling, og ved at brukerne opplever at de risikerer mindre ved å søke hjelp.